V posledních letech prošel Krištof Kintera výraznou proměnou, jež rozšířila formální rejsřík a obsahové zdroje jeho práce. Vytváří ojedinělé objekty, nenechávající diváka v klidu. Pohybují se, zvučí, světélkují, vyrušují a vzbuzují pochybnosti o nás samých. Krištof Kintera s GHMP dlouhodobě spolupracuje jako umělec i jako kurátor. Součástí jeho výstavy bude i rekonstrukce ojedinělého příbytku pro Plumbaře, prvotně vytvořeného v roce 1998 pro Dům U Zlatého prstenu, stejně jako jeho dnes již legendární Mluviči, které poprvé představil ve 2.patře Staroměstské radnice. Výstava však bude klást důraz na jeho současné práce, s nimiž se bude moct veřejnost seznámit vůbec poprvé.