Kristýna Šormová (1985) absolventka pražské AVU (ateliér Malba II, doc. Vladimír Skrepl) představuje v Galerii Atrium soubor svých prací na papíře. Zohledněn je vztah ke zvolenému materiálu a jeho integrace do samotného charakteru a pojetí velkoformátových kreseb. Název SMÍŠENÉ POCITY odkazuje především na fúzi, propojení či prolnutí, ke kterému při tvorbě dochází. Jde o „mísení emocí“, které prostřednictvím kresebných asociací sledují určitou kartografickou strukturu prožívání. Autorku zároveň při práci vedou vlastnosti papíru (struktura povrchu, křehkost, světelnost, barva). Vzniká kresba zaznamenávající svou konstitucí proces emotivní proměny a zároveň je plná gest reagujících na podkladový materiál. Propojují se tu efemérní pocity se způsobem jejich „materializace“.
Většina prací zůstává bez názvu, tedy interpretačně otevřená, bez nabídnutého čtecího klíče. Zatímco starší realizace upřednostňují kresebný automatismus, který stojí za amorfním pohybem (rozvlnění) celé obrazové roviny, nesený určitým druhem textury ne nepodobné geologickému krajinnému vrásnění; u novějších kreseb se jako výrazné akcenty objevují pevné konstruktivní tvary členící plochu – kruh, čtverec, linie. Působí kontrastně až modernisticky jako urbanistické či typografické vsuvky do volných asociací. Vzniká efekt jakéhosi zoomu, tj. pocitu přibližování se povrchu a tím detailnějšího zaznamenávání toho, co je, nebo co se děje na sledované ploše. Podobně, jako se přibližujeme prostřednictvím nástroje Google Maps zemskému povrchu a začínáme rozlišovat řeky, údolí, města, obydlí a silnice.
Podstatným momentem je také fyzické rozrušování papíru vrypy či perforacemi. Výsledné kresby lze různě instalovat a také různě číst. Jinak působí kresba pověšená klasicky na zeď, jinak v prostoru a ještě jinak prosvícená zezadu. Všechny tyto adjustační a režijní zásahy dále rozvíjejí původní autorčin vklad, kterým jsou, a na to nezapomínejme, „smíšené pocity“. Ty tu jsou uloženy jako v databance a rezonují s tím, kdo se jim je schopen nebo ochoten otevřít.

 

Petr Vaňous

 

 

Kristýna Šormová (nar. 1985 v Příbrami) absolvovala v l. 2006 – 2012 pražskou Akademii výtvarných umění (ateliér Malba II, doc. Vladimír Skrepl). V r. 2009 prošla stáží v Ateliéru hostujícího profesora (Jan Merta). V r. 2010 studijně pobývala na Belas Artes da Universidade do Porto v Portu a v r. 2011 na Academy of Arts and Design v Jeruzalémě. V r. 2013 obdržela třetí místo v rámci 6. ročníku Ceny Kritiky pro mladou malbu s přesahy. Pravidelně vystavuje od r. 2010. Naposledy jsme se mohli s jejím dílem setkat na pražské výstavě Seborea Bella (Pop-Up Gallery, Pragovka Art District, Praha 2018), společně s Kateřinou Štenclovou na výstavě Propustné světy (Galerie výtvarného umění v Hodoníně, 2018) a na kolektivním česko-francouzském projektu Pokaždé obraz/Chaque fois l’image (Francouzský institut v Praze, 2019). Více o autorce: http://www.kristynasorm.com/