Vernisáž výstavy proběhne společně s dalšími výstavami druhého bloku cyklu Ekologická úzkost II ve čtvrtek, 18. 3. 2021 v 18:00, sledujte ji s námi online na facebooku Pragovka Gallery. Výstava potrvá do 22. 4. 2021. 

 

Výstava je nyní ke shlédnutí jako virtuální 3D model

 

Tvorba umělce Kryštofa Brůhy se pohybuje mezi médii instalace, objektu a digitálních technologií, které bývají často určující pro další vývoj jeho uměleckých děl. Ve svém nejnovějším projektu Transmutatio zkoumá proměnu vodních zdrojů v krajině v průběhu let a hledá možnosti jak tyto procesy zdokumentovat. V Pragovka Gallery POP-UP se pokusí zachytit negativní i pozitivní aspekty vlivu vody na prostředí v instalaci vzájemně propojených světelných, sonických a grafických objektů. 

 

Kurátorka: Lucie Nováčková

 

Doprovodný program:

 

18. 3. Ekologická úzkost II: synchronizované vernisáže výstav: Transmutatio, Nebezpečný odstup jehož součástí bude performance Karla Kunce, a Relativně propustná.

8. 4. Korzo Pragovka II: komentované prohlídky s umělci a kurátory jednotlivých výstav, audiovizuální performance Kryštofa Brůhy, V rámci programu Festival neviditelného filmu: projekce filmu Stopa v hlavě a rozhovor s jeho tvůrkyněmi, Terezou Daniell Adámkovou a účastníky dílny Inventura, program uzavře prezentace projektu Notgalerie Reinholda Zissera za přítomnosti autora.

22. 4. Dernisáže výstav a křest katalogu výstav: Transmutatio, Nebezpečný odstup, Relativně propustná. Dernisáž Up in the Sky. Program: setkání s umělci /meet the artists a prezentace projektu PPPportréty Lenky Chánové. 

 

Vernisáž: http://bit.ly/verniekouzkostII