Kryštof Kaplan vytvořil pro Výklady AXA soubor objektů-konstrukcí – funkčních mechanismů metaforicky pracujících s tématem momentu proměny silového stavu. Zpřítomňuje v něm význam potence podpovrchových dějů, k jejichž zviditelnění stačí jediný spouštěcí akt. Pracuje s představou spořádané mechaničnosti neživého, jež se u živých subjektů obecně stává zástupným/únikovým stavem/procesem, akumulací zadržované tenze s těžko odhadnutelnými dosahy. Zákonitosti fungování individuální i kolektivní psychologie jsou podobně jednoduché, účinné a mechanické. Důležitou roli v předložené sestavě hrají stav zadržené nebo postupně akumulované síly, vědomí bodu zvratu, možnosti silové akce a její transformace. Mechanika konstrukcí odkazuje k významově stěžejnímu prvku – k ploše samotných výkladů. Prezentované objekty jsou současně abstraktními konstrukcemi. Specifikum a síla Kaplanova přístupu spočívá ve strohém konstatování – neupíná se k planě zidealizované představě, nemoralizuje, pouze předkládá fakta. 

Kryštof Kaplan (nar. 1987) vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu kamenickou a sochařskou v Hořicích (2002–2006), v letech 2007–2013 absolvoval Akademii výtvarných umění v Praze (sochařská škola prof. Zeithammla; dvakrát získal ateliérovou cenu AVU, 2010 a 2013). Od roku 2003 se zúčastnil řady sochařských sympozií, na mezinárodním soutěžním sympoziu v Markneukirchen získal první místo. Obdržel cenu Bogdana Neidenova za figurální sochařství (2013). Vystavuje od roku 2009 (sochařský ateliér J. Zeithammla, (A)VOID Gallery, Praha), v Galerii AVU (Vítání jara) 2011, v Artbanka Museum of Young Art (AVU v AMoYA) 2012, roku 2013 ve Veletržním paláci Národní galerie (Diplomanti AVU) a v RED Gallery London (výběr diplomových prací AVU), v loňském roce vytvořil sochařskou instalaci pro broumovský klášter. V současné době působí jako asistent v Ateliéru sochařství II AVU v Praze. Roku 2008 spoluzaložil kapelu Vložte kočku, která získala o tři roky později první místo na festivalu Malá Alternativa, roku 2013 byla nominována na cenu Anděl a v následujícím roce tuto cenu obdržela v kategorii elektronické hudby. Úspěšně působí i v rámci hudební dvojice Kaplan Bros. (s bratrem Cyrilem).