Život je jinde, napsali na zeď Sorbonny studenti během květnových událostí roku 1968 v Paříži. Nač se o životě pouze učit, když je třeba jej žít, což nejlépe dokážete tím, že změníte svět. Revoluce netouží, aby byla studována a pozorována, touží po tom, aby s ní lidé splynuli. Je nepochybně mimořádně svůdné a opojné stát se součástí dějin. Přitažlivost revoluce ovšem nedříme jen v pocitu zakoušení „skutečného” života, nýbrž – a především – v tom, že dává věcem domnělý smysl, činí svět přehlednějším. V tom ale spočívá i její zrádnost, neboť nesnese kompromis. Vidí jen černou a bílou, vyznavače a odpadlíky. Nutí si vybrat, buď se podřídit a participovat na událostech dle jejich pravidel, nebo nesouhlasit a stáhnout se do intimity vlastního soukromí.

 

Osmý ročník festivalu umění ve veřejném prostoru Kukačka si vytýčil teritorium v prostoru mezi revolucí a únikem. Osciluje mezi dvěma hraničními přístupy, jejichž stimulem je vnitřní nespokojenost. V prvním se nesouhlas transformuje do podoby veřejného gesta. Gesta, jež je nutně politické, protože v jeho základu je touha upravit konstelaci vnějšího světa tak, aby byl v souladu s představou jeho nositele. V druhém je naopak svět činů redukován do úzce vymezeného prostoru náhradního světa. Nedokáže-li či nechce-li se dotyčný aktivně podílet na chodu vnějšího světa, vytváří si svůj vlastní, jenž může být jak pokračováním „ohrady dětství”, tak autonomním uměleckým dílem, budujícím si svá vlastní pravidla a regule, protože skutečný svět je až příliš znepokojivý. Obsahově tak festival sleduje prostor kdesi mezi revolucionářem a Kunderovým „lyrikem” pro něhož se beztvarý svět stane rázem přehledným, pravidelným, jasným a krásným, sevře-li jej do rytmu a rýmu pravidelné básně. V první řadě však tento ročník touží akcentovat onen všeobecně známý a zároveň neodbytný pocit, že nám stále něco uniká mezi prsty. Život je zkrátka jinde.

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky, Statutárního města Ostravy a Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.