Videokurz neverbální komunikace studentek ateliéru Anny Daučíkové zaměřen na přibližování – vstupování do intimních, osobních, společenských a veřejných zón subjektů.