Kuxtal Kíimil znamenající ve starém jazyce Máyů život a smrt je pilotní výstavou cyklu ArtDesign Fusion představující dvě malířky, které jsou ovlivněny jižanskými vlivy Portugalska a Mexika.
Cílem kurátorů výstavního cyklu je upozornit na fenomén vztahu volného umění a designu v situaci, kdy se umělci propracovávají skrze volnou tvorbu k designu. Larroa i Smejkalová zkoumají kontrast volných a užitých směrů vlastní tvorby.
Výstava bude doplněna hudebním vystoupením skupin Fidla a Victoria svaté tipfin.