Snové vyjádření starozákonního příběhu. Ústředním motivem výstavy je socha Jákobův žebřík od Petra Lady, který je doplněn obrazy mraků a oblačných soustav Lady Semecké

 

S výstavou je spojen jednodenní audiovizuální projekt Vše je ukryto v nádobě a přenášeno na klenbu v kostele Sv. Martina ve zdi. Pro projekt je vytvořena monumentální nádoba z porcelánu, naplňující se vodou. Zvuk proudící vody je snímán zvukovými snímači a zpracováván bubeníkem Janem Horvátem. Proměna zvuku postupným plněním nádoby souvisí s představou času rytmizovaného do sedmi dnů v týdnu. Sedm dnů symbolizuje sedm tónů. Jedinečnost člověka symbolizuje hlasový vstup v podobě zpěvu Martina Prokeše, Schola Gregoriana Pragensis.