Výstava Ateliéru sochařství Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze a přizvaných umělců. Na zahájení výstavy vystoupí skupina Please The Trees.

Vystavující umělci/ Jan Boháč, Filip Cenek, Jiří David, Hugo Demartini, Vojtěch Fröhlich, Ondřej Mladý, Jan Šimánek, Vladimír Turner, Milan Grygar, Dominik Hejtmánek, Tomáš Hlavina, Anna Hulačová, Lukáš Jasanský, Martin Polák, Stanislava Karbušická, Stanislav Karoli, Eva Kmentová, Eva Koťátková, Jiří Kovanda, Denisa Lehotská, Matouš Lipus, Václav Litvan, Ján Mančuška, Marek Meduna, Zdeněk Pešánek, Petr Písařík, Anna Ročňová, Rudolf Samohejl, Pavla Sceranková, František Skála, Vladimír Skrepl, Pavel Sterec, Jan Šerých, Jan Turner, Jan Vítek a Jiří Žák.

Jedním z témat výstavy Lapidárium – jak ostatně naznačuje název – je samotné sochařství. Cestou vzájemné umělecké a kurátorské práce nejmladší, střední i starší generace sochařů a umělců vztahujících se k sochařství, si chce prohlédnout, co se stalo s českým sochařstvím od dob vymezování se sochy a objektu, rozšířeného pole sochařství v 70. letech a nenápadné a hybridní formy konce starého a začátku nového tisíciletí.

Lapidárium je místem, kde se uchovávají sochařské a architektonické fragmenty, jejichž hodnota už byla odborníky uznána. Typologie takovéhoto prostoru se proto nabízí ke krátkému ohlédnutí se zpět. Nepůjde ovšem o uložení či dokonce odložení již použitých forem a obsahů, ani o jejich recyklaci. Přesně vybrané umělecké práce budou naopak umístěny k sobě tak, aby ze současného pohledu byly schopné vypovídat.

Konkrétní prostor pod Betlémskou kaplí je krásnou podzemní krajinou, které dovolíme podmanit si způsob prostorového řešení do peripatetické modelace. Výstava bude větvící se lineární instalací s kvalitami vyhlídkové stezky, jíž bude návštěvník procházet jako kulturní krajinou.

V průběhu týdne před vernisáží vzniká před GJF na motivy surrealistické hry Cadavre Exquis stejnojmenná socha. Je to kolektivní asambláž jednotlivých sochařů, kteří budou postupně vkládat každý svou část, která zůstane ostatním skryta. Slavnostní odhalení se odehraje v rámci zahájení výstavy Lapidárium ve středu 10. července v 18 hodin. Od 19 hodin bude následovat koncert kapel post-hudba a Please the Trees, od 22 hodin pak bude hrát Tea Jay Ivo.