Grafické zpracování: Lukáš Pumpr, Studio Petrohrad

„Ostrov je pouze snem člověka a člověk čistým vědomím ostrova.“ – Gilles Deleuze

 

V novém projektu Ley Petříkové, Vědomí ostrova, je ústředním motivem specifické místo, kterým je tzv. Ostrov sv. Klimenta. Autorka hledá způsoby, jak se ostrovu přiblížit, zachytit jeho energii, ale zároveň ponechat na divákovi a jeho představivosti to, jak jej vnímat. Samotná návštěva Ostrova sv. Klimenta vyžaduje značné vynaložení vlastního úsilí, které musí být motivované hned několika momenty. Jsou jimi například zvědavost a imaginace, které nám dovolují si ve svém vědomí představovat, jak ostrov asi vypadá a působí. Dalším momentem je motivace stát se jakýmsi průzkumníkem, který se pohybuje v terénu a naplňuje svou misi hledáním ostrova. Člověk si díky takovému prozkoumávání nalézá cestu k místu samotnému, spojuje si s ním vlastní, osobní historii, zážitek. Ostrov se tak stává místem nového tvoření.

 

Lea Petříková svým projektem Vědomí ostrova přispívá k tematickému celku ročního programu Galerie Mimochodem zaměřeného na živly a tomu, jak jim rozumět, konkrétně jak rozumět živlu země.

 

Lea Petříková – Vědomí ostrova

Vernisáž výstavy: 23. 6. 2021 v 18:00

Trvání výstavy: 24. 6. – 25. 8. 2021

Kurátorka: Maro Hajrapetjan

Supervize: Lenka Sýkorová

 

WEB / www.leapetrikova.com 

IG / @leapetrik 

 

Výstava vznikla s podporou Magistrátu hlavního města Prahy, Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem, Domova sociálních služeb Vlašská, Sprinter studia v Praze a ArtMap.