V roce 1913 nakreslil Zdeněk Kratochvíl karikaturu Lekce z kubismu. Vznikla pro Umělecký měsíčník, časopis Skupiny výtvarných umělců, která měla hlavní podíl na rozvoji kubismu v Čechách. Kresba parodovala nejen přístup konzervativní kritiky k tomuto směru, který radikálně změnil vizuální zobrazení skutečnosti, ale i kubismus samý. Tyto dva momenty se ve spojitosti kubismu s karikaturou objevují častěji. Výstava Lekce z karikatury ukazuje, jak čeští humorističtí a satiričtí kreslíři reagovali na skutečná i fiktivní kubistická díla a jakým způsobem se moderní karikatura uplatňovala při hledání nových uměleckých forem. Neopomíjí přitom ani karikaturní portréty členů Skupiny, ani satirické kresby a karikatury, které vytvářeli sami čeští kubisté. Mezi autory vystavených děl naleznete Emila Fillu, Adolfa Hoffmeistera, Zdeňka Kratochvíla, Františka Muziku, Antonína Procházku, Josefa Ladu či Hugo Boettingera. Součástí výstavy je aktivní program.

Výstavu uspořádalo Uměleckoprůmyslové museum v Praze ve spolupráci s Ústavem dějin umění AV ČR a Památníkem národního písemnictví.

Autor výstavy: Tomáš Winter