Lenka Falušiová, kresba tuší

Nezávislý prostor [ca začíná výstavní rok 2022 prezentací aktuální tvorby Lenky Falušiové.

 

Lenka Falušiová studovala v ateliérech Jiřího Lindovského a Dalibora Smutného, kde mohla plně rozvíjet svůj zájem o přenesení duše krajiny do plochy papíru. Lenčiny monochromatické kresby a grafiky jakoby byly notovou partiturou jesenického masivu. Autorka jejich prostřednictvím rozeznívá v jemném akcentu jehličí nebo listoví, přitom však nechává diváka uvědomit si také temnotu a nepropustnost lesních hvozdů. Rašící šrafury čar bují zevnitř a struktury pak tvoří zdánlivě chaotickou pavučinu krajek přírody, kde lze jen málo tušit člověka. Něžnost, která se tu snoubí se syrovostí a poctivost a již lze vyčíst z každého díla této mladé umělkyně, nás vábí a vybízí k pozornosti.