Koncept výstavy Limity lidských emocí vznikol 24. února 2022 na rezidenci v L´Espace o25rjj v městě Loupian v jižní Francii. Samotný dátum odkazuje na Ruskú invazi na Ukrajinu a na začiatok vojny. Výstava je připomínkou dvojročného utrpení, a poukazuje na fakt, že válka stále pretrváva.

  

“V šoku z události mi nezbývá než poslouchat zprávy. Zprávy na mně přímo fyzicky působí. Zkouším použít malbu na tělo, abych to fyzické působení zachytila a vyjádřila, jak se mně ta událost dotýká. Tímto se i mé tělo stává aktérem konfliktu. Prožívám tuto válku v roli plátna, na kterém se zachycují zprávy.” (Lenka Klodová, 24. 2. 2022)

  

Lenka Klodová je vizuální umělkyně, performerka, sochařka a pedagožka působící na české umělecké scéně od 90. let minulého století. Ústředním motivem její tvorby je práce s lidským tělem, které vnímá v rozšířeném poli a mnohovrstevnatých souvislostech přesahujících jeho fyzické hranice do sféry sociální a politické. Ve svých dílech zpracovává témata spojená s intimitou, sexualitou, mateřstvím či mezilidskými vztahy. V rámci těchto námětů se zaměřuje na společenské a sociální konstrukty a stereotypy, které reflektuje hlavně z genderové perspektivy, a zkoumá dynamiku, chování, situace, které z daných společenských struktur vyplývají. Její práce mají často ambivalentní a subverzivní charakter, zviditelňující komplexnost a nejednoznačnost ustálených kategorií, názorů a přesvědčení.

  

kurátorka: Tamara Moyzes