grafický design: Kryštof Doležal, Breisky

Jsme země se 70% recidivou. To je zásadní ukazatel nefunkčnosti vězeňského systému, který má vliv na životy tisíců lidí, nejen těch vězněných. Kde se tedy nachází nápravná a reintegrační funkce, kterou by primárně nápravné zařízení mělo naplňovat? Projekt Dno den se dotýká světa za zdí, nejen s jeho společenským dopadem. Měl by především otevřít diskuzi o jeho budoucí reformě.

  

Lenka Tyrpeklová svébytně interpretuje svou zkušenost z českého vězeňství formou sondy do inkriminovaného prostředí. Podprahově vizualizuje devastaci sebevědomí, šikanu, úpadek citu, zoufalé pokusy „sexuálního“ sebeuspokojování, i momenty, kdy žena uvěří, že ji tato odplata náleží. Primárně jsou tyto situace reflektovány skrze krásu precizně komponovaných obrazů a skrze stylizované „videofresky“ žen, se kterými autorka trávila čas ve vazební věznici.