Pozvánka Sobota, galerie Sam83 2014

Práce autorů je v této výstavě, více něž společná a srovnávací, vzájemně doplňující. Jejich spojení funguje a postupně se rozvíjí jeden k druhému a každý sám k sobě. Oba současně, každý ale jiným způsobem, pracují s principem inverze. Na plošnou šedou v malbách Lenky Vítkové odpovídá Ondřej Vinš svou monochromatickou fotografií.