Leonardo Stroka se narodil v brazilském Sao Paulu roku 1988. Pracuje s fyzickým zobrazováním dat, vytváří sochy a instalace. V současnosti působí na letní rezidenci ve Studiu Trafo.

Jeho práce představené na pražské výstavě zobrazují experimenty zasahující do procesu vzniku. Kreativní vývoj téměř neumožňuje plánovat předem, naštěstí ale ne zcela úplně. A co víc, při vytváření soch je to záměr, který hraje hlavní roli a zároveň filtruje varianty řešení.

Pro výstavu tak vznikla dvojjaká díla: tvary, které jsou organicky estetické a souběžně ve své podstatě neživé. Smyslem těchto vystavených děl je zamyšlení nad dialogem mezi procesem manipulace tvaru, organického i neorganického, ve smyslu zobrazení co je přírodní/funkční a co je tvárné/nestálé, stejně jako jednotlivé díly výstavených prací.