Fotografické dílo Suzanne Pastor od roku 1970 až do současnosti neustále zkoumá možnosti třetího rozměru – a to jak konceptuálně, tak doslovně. Její díla reflektují sexualitu, poezii i pocity vykořenění. Jsou jemným poetickým komentářem k historii fotografického média, zejména k tomu, jak byla fotografie v průběhu času dotvářena a prezentována (ručním kolorováním, paspartováním, rámováním, pořádáním do alb a knih, kombinováním s texty, kolážováním atd.).  “Mám v sobě zvědavost či potřebu experimentovat s dvojrozměrností fotografického tisku.. Použití sekvenčních snímků, vrstev, poskládaných téměř jako v knize, je nesmírně mocný nástroj.. vrstvení času a prostoru v trojrozměrných asamblážích poskytuje další svobodu formy a materiálu, svobodu tak důležitou pro sochaře..” S. Pastor, Praha, 2008

Suzanne Pastor (*1952, Chicago) studovala psychologii na univerzitách Northwestern, Harvard a Cornell (1975) a fotografii na Art Institute of Chicago a univerzitě v Kasselu (1985). V roce 1990 se přestěhovala do Prahy, kde spoluzakládala Pražský dům fotografie.  Její práce jsou v četných soukromých i veřejných sbírkách (Museum Ludwig, Brooklyn Museum of Art, Metropolitní muzeum umění v New Yorku, Moravská galerie v Brně a další). V soutěži o Nejlepší uměleckou knihu získala na festivalu Mesiac fotografie v Bratislavě 2000 první cenu. www.suzannepastor.com