Klára Pernicová /1985/ je loňskou absolventkou Intermediální školy prof. Milana Knížáka. Svými projekcemi a objekty načrtává lehce pitoreskní zoogenní příběhy, aplikovatelné na sociální vztahy a zkušenosti uvnitř humánního společenství. Cíleně pracuje s narušováním vzorů divákovy percepce a neagresívním způsobem tak znejišťuje stereotypní vyhodnocení situace.