Lia Perjovschi (*1961) patří mezi nejvýraznější představitelky současného rumunského umění. Její konceptuálně zaměřené práce byly součástí řady mezinárodních výstav ve významných světových galeriích a muzeích. Vyjadřuje se různými médii, ale těžištěm její tvorby je především kresba a psaný text ve spojení s koláží.

Od roku 1999 pracuje Lia Perjovschi na mezioborovém projektu Knowledge Museum (Muzeum poznání). Jedná se o rozsáhlý, neustále doplňovaný a aktualizovaný archiv textů, obrazů a objektů, který je mnohovrstevnatou interpretací komplexity lidské společnosti a výzev, před nimiž stojí. Knowledge Museum se postupně představuje v sérii výstav po celém světě. Plánem autorky je tento archiv, uložený dnes fyzicky v ateliéru v rumunském městě Sibiu, postupně transformovat v instituci. 

Obecně vzato je práce Perjovské osobitým pokusem vizualizovat či materializovat procesy myšlení, učení, shromažďování informací, jejich třídění a operování v různých kontextech. Výsledkem je koláž zobrazující momentální stav civilizace, s ohromným historickým intelektuálním dědictvím, ale také se všemi riziky, která přinesla zejména globální modernizace a industrializace. 

Charakteristickou formou, která se opakovaně objevuje v tvorbě rumunské autorky je „myšlenková mapa“, nástroj primárně vyvinutý psychology za účelem zefektivnění kreativních postupů. Jinými častými prvky objevujícími se na výstavách a prezentacích Perjovské jsou konceptuální diagramy, časové osy, tabulky a další způsoby vizualizace dat a společenských jevů a procesů. To vše je doplněno edukativně zaměřenými videoprojekcemi a v prostoru instalovanými drobnými „banálními“ objekty ze stále se rozrůstající sbírky muzejních suvenýrů ze všech koutů světa. Tyto objekty v poetických metaforách odkazují k fyzice, astronomii, geologii, ekologii, etnologii, politice, médiím, militarismu… Instalace Lie Perjovské vznikají jako místně specifické reakce autorky na konkrétní výstavní prostor – stejně tak je tomu i v Galerii NTK v rámci výstavy Survival Kit. Celou výstavní expozici lze vnímat jako jednu ohromnou myšlenkovou mapu, organicky rostoucí znázornění procesu přemýšlení autorky o světě, jehož je součástí. 

Projekt Knowledge Museum za dvacet pět let existence zákonitým vývojem a od spíše analytického přístupu se postupně, v návaznosti na vynořující se ekologické, ekonomické, zdravotní, či bezpečnostní problémy, proměnil v projekt angažovaný, jak ostatně napovídá název výstavy „Survival Kit“ (Souprava pro přežití). Akumulace krizových situací napříč obory lidské činnosti přivedl současné vědce i politiky ke stále častějšímu skloňování nového „módního“ termínu: „polykrize“ – definovaného jako „kolektivní označení simultánních vzájemně propojených krizí sužujících planetu a lidskou společnost“. Umělkyně Lia Perjovschi vnímá svou pražskou výstavu jako upřímný pokus o vytvoření „manuálu pro úspěšné přežití“ v prostředí takto těžce zkoušené lidské civilizace. Naději k řešení vidí autorka především v edukaci a sdílení informací.