Dvojprogram audiovizuální představení. Duo Kateřina Zochová a Martin Blažíček (aka 42:43 asi) hraje živý improvizovaný remix 8mm filmu, Stanislav Abrahám a Jordan Glazer představí fúzi elektroniky, real-time samplingu a zpětné vazby videa.

42:43 asi
Kateřina Zochová – harfa, elektronika
Martin Blažíček – live film/video
Improvizace na pomezí zvuku, ticha, obrazu a tmy. Společný projekt Kateřiny Zochové (Audiofenky, Něco v krabičkách, Chlapec a paprsek) a Martina Blažíčka (Mikroloops). Úvodní předpoklad je vyčkávání, hraní je dialogické, jeden sleduje druhého. V základu je tříminutový fragment filmového pásu Super8. Z něj postupně vyvstávájí klíčové obrazové momenty na pomezí statického obrazu, iluze pohybu a výrazného stroboskopického efektu. Kouzlo improvizace je v hledání a objevení nečekaného.

Jordan Glazer je novomediální umělec z Nového Mexika využívající syntetické spojení zvuku a obrazu. Jeho tvorba je založena na volných interakcích obrazu, zvuku, prostředí a improvizačních vstupů a směřuje k novým senzorickým zážitkům. Pomocí techologií vytváří nové audiovizuální rámce, v nichž je prostor především pro nové psychické a emotivní prožívání pohyblivého obrazu. Glazerův hlavním nástrojem je modulární systém Isadora, využívaný především v divadelní praxi, senzorické vstupy a digitálně abstrahované video. Pracuje jak na živých jevištních tvarech, tak na většinou site-specific instalcích majícím subverzivní charakter ve vztahu k prostředí ve smyslu prostorovém i sociálním.

Stanislav Abrahám je audiovizuální performer na cestě od sound-artu ke konceptualismu. Mimo zvukové tvorby se zaměřuji na multimediální instalace, video a intervenci do veřejného prostoru. Výchozím bodem mé tvorby je snaha o naplňování principů Intermediality, tak jak byla koncipována v šedesátých letech minulého století. Studuje obor Audiovizuální studia na FAMU v Praze, profesionálně se věnuje studiovému
nahrávání a zvukové postprodukci v audiovizuální oblasti.