Lucie Doležalová (*1992) absolvovala v roce 2018 na pražské Akademii výtvarných umění v ateliéru Anny Daučíkové, Nová média II. Ve své práci se věnuje médiu performance, videu a procesuálním objektům. Tematicky se zajímá o prostor a orientaci v něm, ať jde o interiér či exteriér. Spolu s Denisou Švachovou tvoří autorské duo TVARY, věnující se pohybové performance. Doležalová prezentovala své práce převážně na skupinových výstavách po České republice, ale i v mezinárodním kontextu v Gentu. 

Provoz galerie City Surfer Office je podpořen granty hl. m. Prahy, Ministerstva kultury České republiky a Státního fondu kultury. // Activities of City Surfer Office are supported by grants from the City of Prague and the Ministry of Culture of the Czech Republic and the State Culture Fund of the Czech Republic