Lucie Rosenfeldová v prostoru galerie vystavuje svou diplomovou práci, kterou zakončuje studium v Ateliéru sochařství na UMPRUM v Praze. Ve videu a instalaci tematizuje násilné rozpojení těla a místa – občana a státu – v kontextu emigrace a nároku směrem k půdě. Příslušnost jedince k místu, zrcadlící se ve slitém povrchu analogového snímku člověka v krajině, je nahrazena měřitelným obrazem krajiny. Obraz pole generovaný z koupených dat od katastrálního úřadu, s nímž Lucie Rosenfeldová pracuje, se stává novou vlastností autorčiny tety, která místo na dálku vlastní. Vlastnictví "na dálku" jakožto snaha o novou identifikaci emigranta s místem však nutně předpokládá změny v samotné vnitřní logice místa a subjektu.

Kurátorky: Alžběta Bačíková a Anna Remešová