Dílo Lucie Rosenfeldové jako komentář k prostoru šatny PLATO.

 

Instalace zkoumá možnosti vtělení obrazu, obtištění okolí za oční víčka, jako možný způsob dokumentace a přivlastnění. Výchozím momentem pro intervenci v prostoru šatny vytvořené Klárou Hosnedlovou je vnímání oblečení jako obrazové vrstvy, která se dotýká těla. Umělkyně naváže na svou předchozí práci Nepokoje vlastního, kde zkoumala vztahy přimykání se těla k obrazu a záměnu tělesného kontaktu skrze obraz a osobní mýtus.

 

Kurátorky: Daniela a Linda Dostálkovy

 

Více informací na webu Plato.