Luis Camnitzer představí svou práci. Následovat bude debata s Luisem Camnitzerem a pozvanými hosty nad konkrétnimi přístupy konceptuálního umění.
Přednáška i dabata bude v anglickém jazyce

Lecture on Luis Camnitzer´s work, followed by a discussion on individual attitudes in conceptual art. Partcipants: Luis Camnitzer, Vit Havranek and guests. Held in English.

vstup volný / free entry