Putovat podél řeky. Kráčet s proudem dál a dál anebo směřovat k prameni? Plynout spolu s časem či se proti němu vracet?

  

Kdysi jsem se vydal podél toku řeky Moravy z hor až do nížin. Nyní jsem odhodlaný obrátit směr chůze a vydat se z města, kudy odnepaměti protéká Labe, až tam, kde jeho cesta začíná. Chce to jen odhodlání, dobré boty, nechat doma zbytečné věci a mít trochu sportovního a romantického ducha. Ale o sport v téhle pouti zdaleka nepůjde. Spíš o ponoření se do rytmu chůze se vším všudy, o malá překvapení za každou zátočinou, o pocit, který bývá obyčejný, ale intenzivní. Chce to jen věnovat si čas, sbalit se a jít, překročit práh bezpečí svého domova, opustit na pár dní navyklé „mám, musím, měl bych“ a vydat se na cestu krajinou, o které si často myslíme, že už ji známe, ale může to být jen zdání.

  

Každý může cestu prožít jinak, a úplně odlišně pak ve společenství, které se spolu vydá vzhůru Labem až k prameni, kde stezka končí a obrací se zase dolů nazpátek.

  

Z Pardubic na Labskou louku v Krkonoších by ryba symbolicky urazila proti proudu 127 km, o něco víc bude měřit naše pouť suchými stezkami. Řeka nás zprvu povede rovinatou krajinou přes Hradec Králové na Jaroměř, Dvůr Králové a dál na Vrchlabí a Špindlerův Mlýn. Tam už je třeba počítat se stoupáním horskými dolinami. Pouť vyvrcholí stezkou na krkonošský hřeben okolo Labského vodopádu. Bude srpen, čas, kdy je příjemné se tu a tam svlažit v říčním proudu a taky se občas ukrýt před vodou nenadále padající z oblohy. Budeme spát v přírodě a na jiných příhodných místech, kdo by po tom toužil, může se na noc i někde ubytovat. Každé ráno společně vyrazíme zase o kus dál nahoru Labem, denně ujdeme přibližně 15 km. V případě potřeby se lze průběhu cesty vrátit nebo se naopak přidat k poutníkům. Vyjdeme v sobotu 6. srpna v 10:00 od galerie, ale bude lepší setkat se už v pátek od 17:00 hodin v GAMPě, kde můžeme přespat a mnohé společně doladit. Nejpozději v neděli 14. srpna bychom pak měli dosáhnout cíle – pramene Labe.

  

Možná cestou vznikne nějaká forma záznamu či jiný koncept. Lze psát deník, něco s sebou nést vzhůru, lokalitu Pardubic určitým symbolickým způsobem propojit s pramenem významné řeky, která tudy protéká a směřuje poté dál k moři. Můžeme si o tom stejně jako o praktických věcech týkajících se vybavení a přípravy na samotnou cestu promluvit v předstihu na setkání, které se uskuteční 21. 6. 2022 u ohně za městem, kde budu mezi 16:00 a 21:00 hodinou (viz plánek).

  

více informací a přihlášení: info@gmpardubice.cz 

 

www.gavlovsky.cz