FUTURA: BLOK III

 

Lukáš Karbus

11. 8. – 27. 9. 2020

Vernisáž: 11. 8. 2020, 18:00

Kurátor: Lukáš Hofmann

 

Po každém pracovním dni vstupuje Lukáš Karbus do svého ateliéru. Není třeba skicování ani přípravná kresba, maluje alla prima. Bezejmenný akvarel, přezdívaný pouze podle svých rozměrů, leží na masivním stole, a pilný umělec jej obhospodařuje z různých úhlů. Tento proces se opakuje s malými odchylkami asi jeden měsíc. Poté je kompozice dokončena. (Protože tráví tolik času se všemi různými stranami ve vodorovné rovině, jeho aktivita má zvláštní důsledek – při zvedání do svislé roviny někdy na okamžik zamění jejich orientaci. Rychle si pak ale vybaví jejich správné osy souřadnic.)

 

Pokud jeho předchozí výstava navrhla spojení figurativní krajiny a abstrakce, v tomto projektu Karbus prokazuje, že jeho úvahy o „krajině“ jsou více programové, přičemž se takový termín stává spíše principem vnitřní korelace než množinou tvarů. V tomto nepojmenovaném projektu jsou vystaveny autorovy nejnovější práce (a jeden starší obraz, který jim je svědkem), v jejich zatím nejvodnatějším a nejplynulejším stavu existence. Vize přírody geometrizované do krystalické, téměř art deco mřížky, již dlouho fungující mimo hledisko času, se nyní povětšinou osvobodily z osidel figurativního zobrazení a příležitostně i od umělcovy kontroly. 

 

Některé oblasti jsou nyní zaplaveny barvou, jiné pečlivě vrstvené. Stuhy barvy, údolí a díry v těžkém papíru, výstřely modré, louže zářícího smaragdu, vyprovokují stav synestetického transu, spíše než myšlení nad konceptuálním smyslem jejich existence. Papíry, vznášející se jako prapory ve vzduchu, spojené s místnosti kolem pouze prostřednictvím tenkých lněných provazů, mají hlavně intenci prostě jen být.