Masky jsou rituální předměty, které podtrhují, skrývají nebo mění identitu svého nositele. Člověk se jejich prostřednictvím nejčastěji chránil nebo se snažil dosáhnout interakce s tím, co jej přesahovalo – s přírodními silami, duchy, démony či bohy. Původ mají v dávné historii a jakkoli se jejich účel i podoba během doby významově posouvaly a měnily, součástí lidské každodennosti jsou i dnes. Výstava Ma_scary ve společném prostoru sdílí původní masky přírodních národů s těmi, které je možné najít v práci současných vizuálních umělců. Ve druhém plánu otevírá i témata jako jsou tradice, děs nebo přetvářka. 

 

kurátor: Radek Wohlmuth