Magdalena Bartáková absolventka VŠUP (ateliér filmové a televizní grafiky)o výstavě říká: „Pro galerii, která je spojena s prostorem sakrálním, jsem připravila výstavu kreseb na „nepatřičně“ obyčejné téma. Jsou to jednoduše kresby polí a mraků. Nic jiného na nich není. Všechny jsem nakreslila na jednom důvěrně známém výseku krajiny, kterou vidím z okna jako na dlani. Procházím tímto prostorem s černým uhlem a bílým papírem a kreslím krajinu, která je obyčejná, blízká a zároveň utíká do velké dálky.“
…on učinil nebesa a zemi. (Žalm 134,3b)