Darina Alster

Prague Biennale Projekt: Magic Carpets 2019

 

Tématem letošního ročníku Magic Carpets je rozhraní mezi veřejným a soukromým, intimním a sdíleným prostorem a aktivace života v něm. Součástí projektu je proto kromě site-specifických instalací a galerijních prezentací široká škála událostí na pomezí umění, edukace a aktivismu. Kurátorka projektu Magic Carpets Elis Unique vytvořila s umělkyní Darinou Alster a Mothers Artlovers projekt Magical Camp v Jedna dva tři gallery – Petrohradská kolektiv, Petrohradská 13, Praha – Vršovice. Cílem je propojení kvalitního vizuálního umění s aktivismem. Zapojujeme místní vršovickou komunitu rodičů do společných i tvůrčích činností a chceme formulovat, co matky umělkyně a rodiče umělci potřebují po institucích, politicích a společnosti.

 

Skupina Mothers Artlovers se začala scházet v roce 2016 a sdružuje vizuální umělkyně, teoretičky, kurátorky, dokumentaristky a aktivistky. Jsou to kreativní ženy, pro které je umění životně důležité a jejich zájem o tvorbu nezastavilo mateřství. Nevylučují otce umělce, ani ženy či muže, kteří se o tématu chtějí více dozvědět, či budoucí rodiče. Skupina se zabývá specifickými zkušenostmi, problémy a potřebami matek pohybujících se v uměleckém provozu. Vycházejí z feministického přesvědčení, že osobní je politické. 

 

30. května v 18:00 proběhne vernisáž instalace Hany Hillerové a zahájení projektu MOTHERS ARTLOVERS MAGICAL CAMP v Jedna dva tři gallery.

 

Během svého týdenního působení v Jedna dva tři gallery za účasti svých dětí a pozvaných hostů budou tvořit generativní instalaci, tvořenou nánosem společně stráveného času, výsledkem společných činností, ve kterých spatřují uměleckou hodnotu. Základem instalace je kolotoč, který bude nabývat stále magičtějších podob. Autorkou koncepce je Darina Alster, autorka instalace Hana Hillerová. 

 

Program MOTHERS ARTLOVERS MAGICAL CAMP v Jedna dva tři gallery:

25. 5. Spin Art Workshop pro děti i dospělé / 10:00 – 16:00 Hana Hillerová

26. 5. Spin Art Workshop pro děti i dospělé / 11:00 – 17:00 Hana Hillerová

30. 5. VERNISÁŽ – Přivítání MOTHERS ARTLOVERS MAGICAL CAMP / 18:00 Darina Alster a Hana Hillerová

31. 5. Workshop Dopis Matce Zemi / 16:00 – 18:00 Zuzana Štefková

Kdy jste naposledy adresovali dopis někomu, komu vděčíte za život? Setkání, v jehož rámci společně vytvoříme dopis pro planetu, která nám dává život, a kterou my – její děti, posledních pár stovek let tak nemilosrdně drancujeme ve stále se zrychlujícím tempu. Formou malovaného dopisu se k Zemi obracíme jako k živé bytosti. Chceme jí vzdát dík za její životadárnou sílu, sdílet své obavy o její budoucnost a naše odhodlání udělat maximum pro to, aby se i děti našich dětí mohly těšit z její rozmanitosti a krásy. Adresátkou našeho dopisu je sice Matka Země, ale „do kopie“ chceme přidat i ty, kteří podle našeho názoru nedělají pro planetu dost, i když by z titulu své funkce mohli a měli – ministra životního prostředí, primátora hl. města Prahy, naše poslance a senátory.

31. 5. Artist Talk / 18.30 – 20:00 Hana Hillerová

1. 6. Zvukový Workshop / 15:00 – 17:00 Alexandra Cihanská – Machová feat. Lenka Jabůrková

Děti si vyslechnou začátek příběhu o neexistující krajině a na základě nalezených předmětů a zvuků potom sami vyrobí různé krajiny a odlišné konce příběhu.

1. 6. Site-specific zvuková instalace / 17:30 – 19:30 Alexandra Cihanská – Machová feat. Lenka Jabůrková

2. 6. Poradní kruh o Rodičovství / 15:00 – 18:00 Hana Chmelíková a Matyáš Grimmich

Jde o způsob sdílení zkušeností, emocí, obrazů a příběhů ve skupině. Způsob jak nehierarchicky sbírat rozdílné pohledy na společná témata. Součástí poradního kruhu jsou jeho záměry: mluvíme a nasloucháme od srdce, mluvíme spontánně, říkáme podstatu svého příběhu. Kruh je určen primárně pro rodiče nebo ty, koho téma rodičovství zajímá. Téma kruhu bude podle toho, s jakým konkrétním tématem kdo přijde, a jaké téma bude nejsilnější ve skupině.

3. 6. Něco jako lekce / 14:00 – 16:00 Hana Chmelíková

Performativní přednáška o skladebnosti dětství. Je láska nadpřirozená? Zajímalo by mě, jestli konečně nosíš pyžamo. Tohle je manuál. Kam se poděla piksla a zlaté mince? Je to hraný. Koho to zajímá?

/ ​16:00 – 18:00 Workshop Kolektivní dekompozice dětského oblečení

Obdoba draní peří v ženském kolektivu. Půjde to na dračku. Nic než holčičí rozebírání věcí. Můžeme mluvit celkem klidně, smíme zhluboka dýchat i způsobit průvan. Při této činnosti nikdy nechyběly děti.

 5. 6. Workshop Břicho horní a dolní / 14:00 – 17:00 Kateřina Olivová

Prožitkový workshop pro ženy o vlastním těle, (sebe)vědomí, (sebe)lásce a práci s tělesností a emocemi v bezpečném a otevřeném prostředí.

5. 6. Debata o rodičovství a institucích / 17:30 Darina Alster a její hosté Karina Kottová, Piotr Sikora, Hana Janečková, Tomáš Vaněk: „Co zde požaduji je, aby matky zaujaly místo v umění a v akademickém prostředí, aby pozvedly hlas, mnoho hlasů, aby promlouvaly v rámci kánonu i proti němu, aby reflektovaly spletitosti mateřské péče v kontextu uměleckého provozu.“ Christa Donner

Herna pro děti je zajištěná.