Manfred Peckl - DECODE

V umění Manfreda Peckla se setkáváme s nesmírně širokou paletou nápadů a metod. Jako autor, performer, zpěvák různých hudebních projektů i jako tvůrce objektů a sochař pracuje nejrůznějšími způsoby s jazykem. Zároveň vytváří i obrazy: kresby, koláže, malby. V kolážích recykluje tištěné materiály, mapy, anatomické atlasy, monografie umělců, obrazové publikace nebo plakáty inzerující zboží či různé akce a vytváří z nich malířské krajiny, portréty nebo abstraktní kompozice. Z koláže se frotáží vytváří otěr reliéfu obrazu. Pracovní postup se zde obrací a kresba se zhotovuje podle obrázku.

 

Pak jsou tu kinetické figurativní kresby barevnou tužkou nebo kresby pohrávají si s autogenezí a zachycující vznik obrazu. Tato metodická rozmanitost svědčí o nespoutané touze vymýšlet a experimentovat. Malba je obvykle oproštěna od klasických obrazových nosičů a často je instalací. Peckl zdůvodňuje pestrou škálu uměleckého výrazu tím, že se jeho svět skládá z barev, zvuků, obrazů, těl a jazyka, ostatně stejně jako svět všech ostatních. Omezovat se ho nudí a pro přínosnou tvorbu to ani nepřipadá v úvahu. 

 

Název Decode: Perceive/Confuse je třeba chápat jako umělecký popis akce a zároveň i jako návod k recepci. Na výstavě budou k vidění díla ze dvou různých skupin.