Výstava prohlubuje zájem autorské dvojice o latentní, expresivní a archetypální významy. Snaha odkročit od vyjádření založeného na umělecko-historických odkazech nebo ilustracích politických témat vede směrem k terapeutickému momentu tvorby, k zprostředkování emocí a intenzit. Fantazijní, spirituální i intimní se promítá do ucelené instalace nejen formálně, ale i ve zdůraznění setkávání, vztahování se, pobývání.