Název výstavy Marie Ladrové sestává z trojice tří počátečních písmen jmen hub s léčivými účinky – outkovky pestré, rezavce šikmého a lesklokorky lesklé. Přeložen do latiny by zněl tra..ino..gan.. Autorka se ale rozhodla pro českou verzi, neboť prý odkazuje k anglickému výrazu „outresless“, tedy k údajnému významu „bezpodmínečně“ (dle Google Translate). Námět hub zvolila pro funkcionalistické výlohy kvůli jménu architekta a stavitele Hotelu AXA Václava Pilce – německé der Pilz totiž znamená také houbu a hřib. I když takový koncept má internetově postprodukční charakter, kdy souvislosti jsou jen povrchně zdánlivé, Marie Ladrová ve Výkladech AXA vystavuje práce vytvořené tradiční akvarelovou technikou přírodními barvami na ručním bavlněném papíru s náměty místy téměř exaktně realistické formy.

 

Když hovoří o svých kresbo-malbách hub, používá termín „portréty“. Dlouhodobě se zabývá léčivým působením těchto svérázných organismů, je si vědoma jejich inteligence, z některých louhuje dokonce i barviva pro své obrazy. V novém souboru pro Výklady AXA odkazuje k jakési naučné tabuli, kde realistické prvky situuje do plochy gesticky abstraktního charakteru a jednotlivě do prostředí surrealisticky laděného. Technika akvarelu je pro ni podnětná především díky výrazovým možnostem zacházení s momentem spontánnosti, také ale díky odlišné práci s prázdným prostorem. Prvky improvizace a prostupnosti tvarů, linií, barev a prostorů charakteristické pro tuto techniku jsou pro ni přirozené, jejich možnosti paralelně realizuje i ve sféře hudby. Svými kresbami a malbami pomyslně propojuje ale i výtvarné světy čínské a japonské tušové malby, Williama Turnera, nebo svět starých receptur barvířů látek. Akvarel pojímá naprosto samozřejmě jako mnohovrstvý komplexní fenomén.