Pauline Curnier Jardin, Římské večírky. Dům fotografie. Foto: Jan Kolský

Komentovaná prohlídka výstavy Divoženky / Římské večírky s členkami kurátorského kolektivu.

 

Následuje diskuze s Kateřinou Šádkovou, expertkou z neziskové organizace Rozkoš bez rizika, zaměřující se na situaci sexuálních pracovnic – zákonné aspekty prostituce, destigmatizaci žen, dekriminalizaci prostituce, ochranu a práva sexuálních pracovnic a související rizika jako je sexuální násilí, nemoci, dopad na sociální vazby a struktury a psychiku.