Marie Lukáčová, ilustrace z knihy Drak a Ryba, 2023

Výstava představí aktuální díla mezinárodně etablovaných autorek z oblasti pohyblivého obrazu a multimediálních instalací. Autorky dvou paralelně probíhajících samostatných výstav ve svých dokumentárně i narativně založených dílech zacházejí s angažovanými motivy z oblasti genderu a politiky. Skrze filmy, kresby, tisky a velkorysé prostorové instalace zviditelňují sociální zkušenost a perspektivu mocensky marginalizovaných žen – velmi mladých nebo sociálně vyloučených v patriarchálně založené společnosti. Dvojice výstav je výsledkem široké týmové spolupráce – na úrovni autorské, kurátorské i institucionální.

  

Pauline Curnier Jardin & Feel Good Cooperative – Římské večírky

Výstava Římské večírky představuje výstupy unikátní spolupráce mezinárodně etablované umělkyně Pauline Curnier Jardin a kolektivu sexuálních pracovnic, umělkyň a architektek, které od roku 2020 vystupují pod kolektivním jménem Feel Good Cooperative. Curnier Jardin, která sama částečně žije a tvoří v Římě, spoluiniciovala vznik tvůrčí skupiny, kterou převážně tvoří původem kolumbijské sexuální pracovnice, v době globální pandemie, kdy byl v Itálii zaveden striktní lockdown. Vykonavatelky*é sexuální práce, která závisí na možnosti osobního setkání s klientelou, patřily*i mezi ty, jimž hrozilo reálné nebezpečí úpadku do hmotné nouze. Pauline Curnier Jardin s pomocí fotografky a sexuální pracovnice Alexandry Lopez a architektky Sereny Olcuire vymyslela pro skupinu sexuálních pracovnic workshop, během kterého vznikla série kreseb s výjevy z jejich běžných pracovních interakcí. Ty byly honorovány ekvivalentně vůči taxám za obvyklou práci. Tento iniciační projekt vytvořil nový prostor pro vyjádření těch, jejichž každodenní život je většinovou společností stigmatizovaný a přehlížený.

   

Marie Lukáčová – Divoženky

Výstava s názvem Divoženky je součástí multimediální trilogie určené v rámci současného umění poměrně nezvykle především teenagerům. Její další části tvoří film Orla a autorská kniha Drak a ryba. Každá se odehrává v jiné časové rovině. Film Orla, jehož první díl je i součástí výstavy, vstupuje do času knihy mezi prolog a její hlavní děj. Čas výstavy, která vedle videoinstalace představuje několik cyklů kreseb, tisků a nástěnných maleb, je naproti tomu neohraničený a procesuální. Sestává z bezpočtu uměleckých proměn a vtělení, která společně vytvářejí nový svět mýtů a symbolů.

 

Více o výstavě zde.