Výstava Na hladině mlhy umělkyně Markéty Samcové čerpá z autorčiny fascinace svým bezprostředním okolím. Posledních několik let se jí inspirací stává krajina v blízkosti domova, kterou poznává prostřednictvím opakovaných procházek. Již známé cesty mění za nové, stává se pozorovatelkou a průzkumnicí. Zasněženou krajinu pomalu střídá jarní obleva. Mlhu držící se u země nesměle protínají sluneční paprsky…

 

Markéta Samcová (*1989) vystudovala ateliér Performance pod vedením Jiřího Kovandy na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Její tvorba vychází z dlouhodobého zájmu o vytváření site-specific a procesuálních instalací cílících na představivost i zkušenost s vnímáním vizuálně pestrého světa.

 

Kurátorka Anežka Kořínková je absolventkou Teorie a dějin umění na UMPRUM v Praze, věnuje se současnému umění a působila v Pragovka Gallery, je správkyní sbírky Muzea umění a designu v Benešově. Mimo to natáčí rozhovory s umělci, kurátory pro UMA Audioguide.

 

Výstava vznikla za podpory a spolupráce:

Univerzita Palackého Olomouc, PAF, Město Olomouc, Olomoucký kraj, Ministerstvo kultury