Auf Augenhöhe, výstavní projekt Richarda Nikla a Marty Riniker-Radich, vznikl výlučně pro galerii Entrance. Tato instalace dvou umělců je sémantickou skládankou, zkresluje prostor a nabízí několik pohledů a různých výkladů podle toho, z jakého úhlu ji divák nahlíží. V kontextu instalace umělci nabízí specifický pohled na vybraná díla jejich tvorby. „Auf Augenhöhe“ je výraz, který odkazuje k různým pozadím, zkušenostem a vědomostem, které nám umožňují interpretovat to, co vidíme, zcela odlišnými způsoby.

 

Marta Riniker-Radich dokončila studium na HEAD (Haute École d´Arts Appliqués) v Ženevě v roce 2008 a v současné době působí ve Frankfurtu nad Mohanem a Curychu. V nedávné době byla její práce uvedena na samostatných výstavách v New Yorku (Swiss Institute, 2016), Curychu (Galerie Francesca Pia, 2019), Berlíně (Galerie Eclair, 2018) a ve Švýcarsku (Kunsthaus Glarus, 2018). Marta Riniker-Radich získala ocenění Manor Prize (2016) a Swiss Art Award (2010) a bylo jí uděleno několik grantů a rezidencí, například v Římě (Instituto Svizerro, 2016), v Londýně (Landis & Gyr, 2017) a v Berlíně (Canton of Geneva, 2018).

 

Richard Nikl zakončil studia na Städelschule ve Frankfurtu nad Mohanem v roce 2017. Svoji práci vystavoval v mezinárodním kontextu na samostatných i skupinových výstavách, například v Bruselu (Palais des Beaux-Arts Bozar), Frankfurtu nad Mohanem (Museum für Moderne Kunst), New Yorku (České centrum v NY), Praze (Národní galerie) a v Rize (KIM Contemporary Art Center). V roce 2013 byl navržen na kandidáta Ceny Jindřicha Chalupeckého, nejprestižnější ceny v českém současném umění udělované mladým umělcům do 35 let.

 

Výstava byla realizována s laskavým přispěním Pro Helvetia, the Swiss Arts Council.

 

Výstavní program galerie pravidelně podporují: Magistrát hl. města Prahy, Ministerstvo kultury ČR, Nadace pro současné umění Praha, GESTOR ochranný svaz autorský a MČ Praha 6. Mediálním partnerem je Radio 1.