V projektu ŠEST OKEN se Martin Herold koncentruje na ikonografii okna, včetně jeho ikonologických konotací. Okno je tu tematizováno jako víceznačný narativ, jehož interpretace může sahat od popisu viděného (předlohy) až k meta-výkladům (viz okno do světa). Pro autora je podstatná „snaha po vytvoření jakéhosi imaginativního prostoru“. Okno funguje jako rám pro to, co lze vidět, přičemž pohled je veden oběma směry, ven z- i dovnitř pomyslného interiéru. Právě polarita uvnitř a vně je již určitou ustálenou percepční konvencí, kterou Herold podrobuje aktualizaci z hlediska bezprostřední současnosti. Motivy oken sbírá ve svém blízkém okolí. Pracuje tak s konkrétním, nikoliv přejatým věcným materiálem (předlohy).

Okno samo je „konstrukt vidění“. Má zpravidla symetrickou kompozici, porušenou v obraze náhodnostmi situace (např. vržený stín). Před okenním otvorem jsou umístěny mříže nebo rolety, které získávají symbolický význam. Autor hovoří o
„emocionálním filtru“. Nepatrné tvarové odlišnosti vedou k ohledávání zobrazovacího kánonu. Vše podstatné se tu odehrává v nepatrnostech a v detailu. Martin Herold bystří naši pozornost. Poukazuje na moment koncentrovaného pohledu, který má
důležitou vlastnost: je schopen rozlišení. V této souvislosti jde proti sjednocovacím typizacím digitálních nástrojů a proti mechanické stylizaci věcných předloh. Herold
emancipuje lidský pohled ve vazbě na přirozenost lidského vnímání, které je mnohem pestřejší, nežli bychom předpokládali.

Kurátorem výstavy je Petr Vaňous.

Martin Herold (nar. 1986), absolvoval v l. 2008 – 2014 pražskou Akademii výtvarných umění. Postupně prošel ateliéry Malba III (Škola Michaela Rittsteina), ateliérem hostujících profesorů (Silke Otto-Knap; Florian Pumhösl) a studium zakončil v ateliéru Kresby (Škola Jiřího Petrboka). V r. 2013 studijně pobýval na Královské akademii krásných umění v Antverpách. Pravidelně vystavuje od r. 2009.