„Martin Toldy reaguje na environmentální krizi a její projekce do našich každodenních životů skrze dnes již ikonickou tvář spjatou s touto alarmující realitou. Instalace odkazuje k vystupování Grety Thunberg, která se pro mnohé stala vlivem desinterpretací noční můrou.“ (Lucia Gavulová) 

 

Martin Toldy (*1989) absolvoval Vysokou školu výtvarných umění v ateliéru VVV (Vizuálne, Verbálne, Verejné) pod vedením Martina Piačka a Dávida Koroncziho v roce 2019 s diplomovou prací na téma Polia a role na našej scéne. Mezi lety 2017–2018 studoval Intermédia u Anny Daučíkovej a Radima Langera na Akademii výtvarných umění v Praze. Od roku 2013 se na akademické půdě v podstatě neustále pohyboval v oblasti intermediální tvorby (nejdéle pod vedením Nóry Ružičkové), která je jeho způsobu vyjádření skrze médium umění nejbližší. Zajímá jej primárně psychologie vztahu umělce, diváka a prostoru, v němž se komunikace odehrávají, dále pak možnosti psychologizace prostoru jako takového (v souvislosti s dějem, časem, vnímáním), stejně tak jako aspekty hry, simulace, participace, interakce. Je zakladatelem a aktivním členem performativní skupiny Marína Abramović po sebe neupratuje.

 

Umělec byl osloven ke spolupráci na základě nominace ředitelky projektu Cena Oskára Čepana Lucie Gavulové v rámci interního opencallu MeetFactory.

 

kurátorka: Eva B. Riebová
 

fb