Performance Martina Zeta V kolik se stmívá? zakončuje roční projekt, během kterého se pohyboval v okolí Pardubic, prozkoumával charakter příměstské krajiny a konkrétních míst, do jejichž podoby se v průběhu času výrazně propsala lidská činnost. Z nasbíraných materiálů postupně vytvářel v prostorách galerie instalace a objekty, jejichž forma se průběžně proměňovala vlivem dalších intervencí i díky zásahům návštěvníků.

 

Zetova závěrečná akce je vrácením děl zpět do původního prostředí a symbolickým uzavřením celého procesu mapování kulturní krajiny a využívání jejích zdrojů lidmi. Společné přemístění objektů a jejich vhození do Labe bude nejen příležitostí pro sdílení konkrétní zkušenosti, ale také pomyslným předáním toho, co si člověk přivlastnil, řece. 

  

Více informací zde.