Jaké jsou průniky hlukových ploch a zvukových detailů Vršovic? Jak zní město přes den? A jak v noci? Podobně jako dlaň přiložená k uchu i Monology přirozeně zesilují zvuky v našem blízkém i vzdáleném okolí. Přibližují hluky městské zvukové krajiny, ale umožňují také naslouchání malým zvukům kolem nás. Dávají vyznít zvukovému prostředí, které bývá upozaděno prostředím vizuálním. Tvarově i funkčně Monology navazují na akustické lokátory používané v předradarové éře k lokalizaci nepřátelských letadel nebo na jednoduchá naslouchadla pro nedoslýchavé. Monology také umožňují vzdálenou i blízkou komunikaci. Otázkou tak zůstává, zda se ze dvou Monologů může stát dialog?

  

Matěj Frank (*1989) je vizuální umělec často pobývající na dálnicích mezi Vídní, Chudobínem a Wrocławí. Zajímají ho pomalé proměny a pomíjivost. Zkoumá prostor prostřednictvím soch a zvukových instalací a zachycuje čas pomocí procesuálních kreseb a performancí. Frankovým měřítkem času i prostoru je zpravidla lidské tělo, živé i zobrazené. Hledá vztahy mezi plností a prázdnotou, pomíjivostí a stálosti, zajímají jej průniky a vrstvení, přičemž se snaží zachovat jednoduchosti formy anebo procesu. Frank coby člen spolku Bludný kámen je kurátorem výstav současného umění. Od roku 2016 je asistentem na katedře sochařství na Akademii výtvarného umění ve Wrocławi, kde také vedle Ostravské univerzity absolvoval svá studia. Věří v lidskou zodpovědnost a vzájemný respekt.