design by David Řeřicha

Galerie 207 funguje v zimním semestru akademického roku 2020 – 2021, vzhledem k zavedení distanční výuky na vysokých školách, jako online galerie.

 

Matěj Kos – Důsledek

Kurátor: Mark Ther

Zveřejnění online výstavy: v úterý 13. října 2020 na webu Galerie 207, www.umprum.cz/galerie-207  

Zveřejnění online prezentace autora: v úterý 20. října 2020 na webu Galerie 207, www.umprum.cz/galerie-207