foto: Vojtěch Veškrna

Zveme na komentovanou prohlídku výstavy Reversed Altars of Postmodernity. Pokud vás zajímá, proč jsou oltáře postmoderny reverzní, přijďte na setkání s Matyášem Chocholou a Jiřím Švestkou.