foto: Vojtěch Veškrna

Paměť, identita a chaotická provázanost lidských zkušeností jsou hlavními tématy prací Matyáše Chocholy (*1986). Prostřednictvím kombinace soch, obrazů, nejrůznějších nalezených materiálů, světla a vlastních performancí vtahuje diváky do surreálně symbolického světa zvláštním způsobem zrcadlícího nepostižitelnou současnost.