Medium is message

Výstava sa snaží tématizovať otázku na prvý pohľad banálnu, ale možno práve o to zásadnejšiu, ktorou je náš prirodzený spôsob komunikácie. Svoje názory, idey a predstavy o svete si odovzdávame v tradícii výdobytkov novovekej racionalistiskej spoločnosti – textom, ktorý sa dostal do pozície základného dorozumievacieho média. Vkladáme svoje myšlienky do systému znakov, ktorý sa stáva integrovanou súčasťou ľudskej skúsenosti, konvencií, následne aj myslenia.

Medium is message

A práve na tejto úrovni sa odohráva bežná interakcia medzi teoretikom a umelcom. Ponúka sa preto otázka, prečo nepootočiť pravidlá hry a neponechať ich napospas tomu, čo je im obom vlastné, čo je predsa len najbližšie našej zmyslovosti a telesnosti, a to samotnému obrazu? Môže odlišné médium pozmeniť alebo dokonca zdeformovať charakter konverzácie?

Medium is message

Pavel Hejný a Viktorka Hlaváčková sa chopili neľahkej úlohy toho, čo pracovne nazývam „fotohovor“, aj keď názov sa zdá byť zbytočne zavádzajúci. Koncept kurátorského projektu spočíval v tom, že autori museli komunikovať výlučne prostredníctvom média fotografie. Jazyk bol nahradený obrazom. Nezávisle na tom sa snažili zachytiť svoju myšlienku alebo povedzme „správu“ pre druhého v podobe textu, bez toho aby o tom spoludiskutujúci vedel. Návštevník galérie získava možnosť porovnať, ako sa líšia myšlienky sprostredkované dvoma odlišnými médiami.

Medium is message

Výsledkom je akási hra, experiment, chôdza po (tenkej) hranici, ktorá s nástupom digitálnej spoločnosti otvára aktuálnu problematiku média. Možno samotný názov výstavy, tak často ošúchané heslo Marshalla McLuhana, ukrýva viac ako sa napohľad zdá. K4 sa na chvíľu stáva priestorom hľadania a strácania spoločnej reči, písania obrazom a videnia textom.

Kurátorky: Martina Poliačková, Viktorka Hlaváčková