Výstava je realizována v rámci projektu Médium: Výstava, jenž si za předmět svého zkoumání zvolil problematiku vystavování architektury a prolínání tradičně vnímaných hranic architektury, výtvarného umění, kurátorství, grafického designu a teorie. Výstava navazuje na společný workshop Another City studentů Ateliéru environmentu vedeného Barborou Klímovou (FaVU VUT Brno) a Ateliéru filmu a videa vedeného Corinnou Schnitt (HBK, Braunschweig), který proběhl v květnu roku 2013. Výchozím bodem společné práce byly úvahy o architektuře v sociálním prostoru města a možnostech umělecké prezentace.
V průběhu podzimu pak byly tyto myšlenky dále rozvíjeny v pracích a aktivitách studentů Ateliéru environmentu. Díky spojení s projektem Vacant Central Europe se ke zkoumání připojuje mapování a tematizování opuštěných a nevyužívaných objektů a lokalit ve městech. Výstavním prostorem se stává celé město a vystavovanými předměty jednotlivé nevyužívané objekty a lokality.

Termín: 15. 1. 2014 – 26. 1. 2014
Výstava je otevřena ut-ne 14:00–19:00

Výstava se bude zahájena 15.1. 2014 v 19h
v prostorách 4AM Fóra pro architekturu a média, Rosická 1, Brno. Zároveň se umělecké akce a intervence odehrávají přímo v prostoru města Brna, a jeho nevyužívaných objektech (viz níže).

V rámci vernisáže budou ve 4AM Fóru pro architekturu a média uvedeny také videoprezentace výsledků společného květnového workshopu Another City studentů Ateliéru environment FaVU a Ateliéru Filmu a Videa HBK Braunschweig

25.–26. 1. 2014 Dny otevřených dveří FaVU 10:00–18:00, 4AM Fórum pro architekturu a média

1
Ivana Bendová
Dívej se na mě nebo za mě.
Hotel Družba, Brněnská přehrada
Ve spolupráci s blogerkou Lucií otevírá Ivana odlišné pohledy dvou tvořících osobností na místo, subjektivitu, publicitu, video dokument. „Natočily jsme jeden z tutoriálu na líčení. Pracuji s prostředím, ve kterém blogerky obvykle natáčí svá videa. V pozadí není Luciin pokoj jako vždy, ale místnost opuštěného domu. Přes Luciin blog na Youtube je tento projekt a problematika opuštěných domů podsunuta širšímu okruhu lidí, kteří by pravděpodobně tyto informace nevyhledávali.“
19. 1. 2014, 14:00
4AM Fórum pro architekturu a média, Rosická 1
Zveřejnění videa, upraveného Lucií na Youtubeblogu GetTheLouk za přítomnosti autorky. Možnost účasti na práci Co nosím v tašce, 10 faktů o mně.

2
Ivana Hrončeková, Viktor Jelen
Tiché představení pro už ztichlý stadion
Fotbalový stadion za Lužánkami
„Opakovane sa na vyprázdnený štadión vraciame, aby sme tu v prestrojení performovali sériu predstavení, pre seba, pre štadión, pre kameru. Tematizujeme nostalgiu, melanchóliu, poetickosť až pátos a pomáhame si pritom našim klaunským amatérizmom a obrazovými metaforami.“
22. 1. 2014, 13: 00–14:00
Stadion za Lužánkami
Rozšíření videoinstalace

3
Magdalena Borovková
Odposlechnuto v Brně
Nájemní dům, Bratislavská
„Opuštěné objekty jsou zajímavé právě díky své prázdnosti a nevyužitosti. Jsou hluchými místy, které je možné rozeznít, nebo naopak umožnit jim se ozvat.“ Zvuková instalace zesiluje zážitek vnějšího a vnitřního prostoru v minulosti obývaného objektu.
21. 1. 2014, 14:00
sraz 4AM Fórum pro architekturu a média, Rosická 1
Procházka k Vlněně s odposlechem domu.

4
Ivana Hrončeková, Jana Regnerová, Romana Zborovjanová
„Místo pro setkávání“- polyfunkční centrum
Nezastavěné území mezi ulicí Benešovou a železniční tratí.
„Pod našimi okny se rozprostírá velký nevyužívaný oplocený prostor, kde je plánovaná výstavba polyfunkčního centra – „místa pro setkávání“, zatím je to však zarostlá a neudržovaná plocha. Vzhledem k její dispozici jsme se rozhodly ji využít jako svou zahradu.“
Autorky rozšiřují vlastní soukromý prostor, o nevyužitou venkovní plochu. Oplocenou lokalitu, určenou k výstavbě polyfunkčního centra, „místa pro setkávání“, dlouhodobě obývají jako svou „zahradu“.
23. 1. 2014, 14:00
sraz roh ulice Divadelní a Benešova.
Pozvání na návštěvu

5
Karolína Ivanová
Hledání smyslu
Železniční propustky v okolí zrušené zastávky Cacovice, Brno-Maloměřice.
Kultivování výpustků, pojaté jako terapie, doplňuje instalace relaxačních houpacích sítí.

6
Jana Regnerová
Po setmění
Různá opuštěná místa
Videodokument zaznamenává postupné odbourávání strachu spojeného s pohybem v neobydlených lokalitách ve tmě.

7
Kateřina Michalková
Budu tam /Byla jsem tam
Místo je postupně zveřejňováno
Prostorové intervence ve vybraných lokalitách vznikají postupně, vždy během jednoho dne. Prostřednictvím minimálních návodů je lze hledat, účastnit se procesu jejich vzniku i rozkladu.
Akce probíhají od 3. 12. 2013 do 26. 1. 2014, v případě zájmu o účast na následujících událostech prosím kontaktujte kacamichalkova@gmail.com
24. 1 2014
ze zastávky Rybkova půjdeš ulicí Rybkova. Na první křižovatce doprava, pak vlevo. Vyjdeš kousek od kopce, nad garáže. Budu tam (14:00)

8
Zdeněk Ryneš
Kontext zbytku
Hotel Družba, Brněnská přehrada
Video-instalace přenáší dispozici opuštěné stavby hotelu Družba do projekčních ploch v prostoru galerie. Subjektivní pohyb kameramana v budově před rozkladem je vedlejším příznakem autorovy snahy o „systematické skenování“ v pravidelném rytmu hotelových pokojů. Kamera sleduje prostupování vnitřního a vnějšího prostoru.
17. 1. 2014, 14:00–19:00
4AM Fórum pro architekturu a média, Rosická 1
Prohlídka výstavy s autorem videoinstalace.

9
Petra Sopoušková
Místo z nemísta
Staré Brno, parcela bývalé továrny KRAS-HAKA
Drobné zásahy do prostředí zkoumají možnosti proměny lokality Starého Brna. Bezprostřední fyzickou zkušenost přenáší autorka i do svých architektonických plánů pro tuto čtvrť.
18. 1. 2014, 13:00
Aktivity pro Staré Brno

10
Romana Zborovjanová
BRNAP (Brněnský nádražní park)
Nezastavěný areál mezi ulicí Rosická, železniční tratí a řekou Svratkou
Autorka prostředkuje osobní zkušenost z návštěv nevyužívané zóny a jeho specifické vegetace.
16. 1. 2014, 15:00
sraz 4AM Fórum pro architekturu a média, Rosická 1
Otevření BRNAPu spojené s expedicí

11
Anna Tomanová
Družba
Hotel Družba, Brněnská přehrada
Práce Anny vychází z oficiální a orálně tradované historie bývalého hotelu.
20. 1. 2014, 11:30, Hotel Družba, Hrázní 0/225a, 635 00 Brno-Kníničky
Rekonstrukce volnočasových aktivit, které se v hotelu v minulosti odehrály.

12
Jana Regnerová, Kateřina Michálková
Ve dne v noci
29. 1. 2014, 18:00
Vernisáž Nadveře galerie
Kamenná čtvrť 27