Pod názvem Metaplay, Praha – Tokyo se nejprve představil v Galerii kritiků výběr sedmi japonských umělců a nyní se otvírá česká výstava vybraných pěti finalistů Ceny kritiky za mladou malbu 2013-2014, jež bude odeslána na počátku roku 2015 k prezentaci do galerie Toki Art Space v Tokiu. 

Název Metaplay je přejatý ze světa virtuální reality, zavedený v 70. letech v USA Myronem Kruegerem jako výraz pro videoplace, později užívaný pro počítačové hry. Znamená hru uvnitř hry, příběh uvnitř příběhu, ve smyslu používání metadat, tedy sekundárních informací určitého postupu či konceptu z dějin umění, designu, reklamy, fotografie nebo virtuální reality. Pro výstavu je citován metaforicky, jakožto koncept vyjádření společného jazyka dnešní abstraktní malby, založené na principu apropriace a dekonstrukce ve vztahu k nové konfiguraci. Kombinuje i různá média vyjádření ve smyslu intermediality s důrazem na interakční komunikaci s divákem. Výstava má velký význam pro dialog o vývoji současné malby, vyjadřující se v různém prostředí společným jazykem.

 

Galerie kritiků