Banánová pila, 2023, sklo, 10 × 35 × 6 cm, foto: Jiří Dvořák

Michaela Spružinová patří mezi mladší generaci vizuálních umělců se zcela specifickým výtvarným vyjadřováním. Absolvovala akademické školení v ateliéru Sklo u Ilji Bílka na FUD v Ústí nad Labem, kde krátce působila jako asistentka. Studovala také kurátorská studia v Ústí nad Labem a absolvovala stáže v Pécsi a Jeruzalémě. V současné době vyučuje na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

  

Její práce jsou naplněny vzrušujícími narativními prvky, reflektujícími aktuální témata společnosti. Zpracovává je osobitou zjednodušenou formou a kresebnou zkratkou, čerpající z pop-artu a grotesky. Michaela lehce manipuluje s materiálem, podřizuje ho své kresebné a malířské vizualitě. Její objekty vznikají pomalým a pečlivým skládáním skloviny, nití a dalších prvků. Tyto objekty odrážejí jiskřivou ženskou emocionalitu a energii, která prostupuje celým jejím dílem. Pro ni je prostor a iluzivní obraz jevištěm, na kterém reflektuje události, sny a kruté zkratkovité reflexe současného života.

  

Pro Kuzebauch vytvořila Michaela site-specific instalaci, která využívá sklo ze zaniklé sklárny Egermann. Produkce této nedávno zaniklé tradiční a slavné firmy definovala motivy, které můžeme vidět transformované jejím specifickým rukopisem.