Michal Gabriel je jedním z mála bytostných sochařů na aktuálním českém výtvarném poli. Jeho tvůrčí zaměření od počátků uměleckých studií až do současnosti směřovalo výhradně k prostorovým formám. Čtyři desítky let se věnuje soše. Jeho tvorba představuje kreativní fúzi sochařské tradice s vizionářstvím a nejaktuálnějšími trendy v oblasti digitálního sochařství. Svět vnímá jako prostorové vztahy, jeho vášní je tvar, který hledá, utváří a ovládá.

 

Do prostoru Galerie Václava Špály se vrací po řadě let a expozice se stává komunikačním polem pro starší tradičně vytvářené sochy a nejčerstvější díla. Spojuje je motiv hlubokého chápaní tvárnosti hmoty a příběh, který je pomocí tvarů vyprávěn. Figurální motivy, které vždy stály v centru Gabrielovy pozornosti se prolnou se sochařským záznamem krajiny.

 

kurátorka: Lucie Pangrácová