V současnosti s projektem Galerijní Laboratoř začala spolupracovat vizuální umělkyně a kurátorka česko-amerického původu Barbarou Benish, která připravila pro letošní výstavní sezónu dva výstavní projekty. První výstavní projekt představuje uměleckou skupinu Midgray, v rámci které spolupracuje umělecká dvojice: Kris Blackmore a Simon Boas. Jde o multidisciplinární studio, které experimentuje s vizuálním uměním a designem, kdy produktem nemusí být hmotné artefakty. Zabývají se možnostmi jazyka, postoje, genderu, performance. Výsledkem mohou být digitální a tištěná média, videoart či interaktivní instalace, kurátorské projekty, workshopy a hry. Vystavují a publikují své projekty v mezinárodním kontextu ve spolupráci s institucemi např. ACM SIGGRAPH, the Jordan Schnitzer Museum of Art a The Institute of Network Cultures. Jejich práce dostala ocenění od Oregon Arts Commission a University of California.

 

Aktuální výstava nazvaná No in Disguise / Ne v převleku prezentuje výsledky projektu, který dlouhodobě rozvíjí výzkum internetových datových platforem se zaměřením na soukromí, roli mužů a maskulinitu. V tomto projektu postupně skrze algoritmy identifikovali misogyní chování, tedy chování nenávistné k ženám na uživatelských profilech OkCupid. Za použití nenásilné komunikační taktiky tyto muže zapojili do konverzace, aby lépe porozuměli, proč se cítí tak pohodlně v sexistických postojích na webových sítích. Následně pozvali členy místní komunity, kteří se identifikovali jako muži, aby  přečetli přepis konverzace před kamerou. Poté tito čtenáři sdíleli své názory o tom, co právě předčetli. Výsledné video ukazuje muže, kteří jsou v zamyšlení. Jde o jemnou konverzaci o maskulinitě, která není typicky ukazována v médiích.

 

Projekt tekuté galerie Galerijní Laboratoř se znovu objevuje na české kulturní scéně po dvouleté pauze způsobené celosvětovou covidovou pandemií. Galerijní Laboratoř vznikla v roce 2010 v rámci kreativního modulu – Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy jako určitý druh exkurzu do problematiky kurátorství současného umění či managementu umění. Od roku 2019 se projektu účastní i studenti Katedry umění Technické univerzity v Liberci. Projekt je především určen pro studenty realizující první kurátorské projekty, jako určitá možnost praktického experimentu a vizuální umělce nad 35 let.

 

Galerijní Laboratoř se postupně emancipovala v tekutou galerijní značku. V minulých letech byl galerijní projekt provozován v ne/galerijním hybridním kontextu chodby, kaple, lodního podpalubí či jídelny hotelu. Projekt nemá žádné stabilní finanční a prostorové zázemí, tak se skoro zdálo, že aktuálně nenajdeme žádný ani negalerijní prostor v Praze pro sérii nízkorozpočtových výstav. Paradoxem českého prostředí je, že i pro neziskový a kulturní sektor jsou dominantní výhradně principy trhu či prestiže a s aktivitami, které se pohybují na okraji těchto mantinelů, se jakoby nepočítá. Vzhledem ke komplikované situaci se sháněním negalerijního prostoru jsme navázali na naši předchozí spolupráci s (A)void gallery na pražské náplavce, která proběhla v roce 2018, kde i nyní nám poskytli dočasný azyl, za což jim tímto chceme poděkovat.