Vizuální umělec Milan Cais přináší do veřejného prostoru Fakultní nemocnice Motol instalaci s názvem Panacea: Ultrasupertotalforte (angl. všelék).

  

Navazuje tak na své předchozí realizace, ve kterých pracuje s posunutím měřítek – právě humor, lehkost a nadsázka jsou pro jeho tvorbu příznačné, ale i aktuální společenská témata, která se odrážejí v sochařských realizacích autora a nabízejí možnosti dialogu s divákem. Dvě naddimenzované pilulky jsou umístěny na piedestal a připomínají nejen umění antického sochařství, ale i ambivalentní vztah k pojmu léčení. Léky jsou pro nás důležitou podporou, jejich nedostatek nebo naopak nadužívání mohou být však nebezpečným problémem. Autor zde sleduje i fenomén placebo efektu, který je při procesu uzdravení stejně důležitý jako sama léčba. Sokratovský filozof Hérakleitos tvrdil, že právě díky nemoci známe hodnotu zdraví, uvědomujeme si komplexnost těla i duše a důležitých životních sil, které nám se zdravím pomáhají. Sochy Milana Caise se tak pokouší oživit prostor nemocnice, zpříjemnit cestu kolemjdoucím i nabídnout zamyšlení nad důležitostí fyzické a psychické pohody, zejména jejího významu při našem léčení.